Zaburzenia czynnościowe narządu żucia dotyczą przede wszystkim stawów skroniowo-żuchwowych, jak i mięśni, tkanek, narządów jamy ustnej oraz twarzoczaszki, które pozostają pod kontrolą układu nerwowego. Dysfunkcja któregokolwiek z elementów tego układu może powodować bóle czy zaburzenia zwarcia zębów. Leczenie tego typu zaburzeń polega na dokładnym badaniu klinicznym, ustaleniu przyczyn dolegliwości oraz wyleczeniu schorzenia za pomocą szyn miękkich, silikonowych, płytek podjęzykowych czy indywidualnych szyn akrylowych.