Rehabilitacja ortopedyczna to szereg różnego rodzaju metod przywracania funkcji narządów ruchu, jak i aktywności życiowych utraconych wskutek urazów, chorób oraz zmian wrodzonych i nabytych układu kostno-stawowego i mięśniowego. W jej wyniku następuje przywrócenie pełnej funkcji stawów, więzadeł, ścięgien oraz mięśni.

Kluczowe znaczenie odgrywa tutaj także często odpowiednie dobranie sprzętu wspomagającego i ułatwiającego przemieszczanie się pacjenta, ponieważ  rehabilitacja ortopedyczna dotyczy w dużej mierze pacjentów będących w trakcie lub po leczeniu ortopedycznym.