Praca indywidualna z pacjentem to przede wszystkim leczenie dysfunkcji za sprawą doboru odpowiedniej terapii rehabilitacyjnej, która jest ściśle ukierunkowana na problem pacjenta. Jej nadrzędnym celem jest likwidacja istniejących dysfunkcji, jak i przywrócenie możliwie największej sprawności.

Pierwszym etapem pracy indywidualnej fizjoterapeuty z pacjentem jest przeprowadzenie wnikliwego wywiadu oraz dokładne zdiagnozowanie problemu, co pozwoli na dobór odpowiedniej terapii, określenie czasu trwania rehabilitacji oraz celów do osiągnięcia. Kolejne spotkania to praca zgodnie z opracowanym planem rehabilitacji, ocena efektów i wprowadzenie ewentualnych korekt prowadzących do osiągnięcia celu głównego jakim jest sprawność pacjenta.

Nasi eksperci w dziedzinie fizjoterapii skupiają się na pracy indywidualnej w pacjentem mającej na celu m.in. diagnostykę i postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku występowania skoliozy, badanie i fizjoterapię funkcjonalną w uszkodzeniach obręczy barkowej, stawu skokowego, stopy oraz innych narządów ruchy, które wymagają poprawy funkcjonowania.