Badanie VNG test statyczny polega na obserwacji za pomocą videokamery umieszczonej w goglach, oczopląsu samoistnego. Na podstawie tych danych można oceniać uszkodzenia części układu równowagi. Kalorymetria polega na obustronnym pobudzeniu błędnika za pomocą zimnego i ciepłego powietrza wprowadzanego do kanału usznego, a następnie obserwacji występującego oczopląsu za pomocą gogli z videokamerą. Test ocenia każdy błędnik oddzielnie