Badanie posturograficzne jest badaniem krótkotrwałym i bezbolesnym mającym na celu zdiagnozowanie przyczyn zaburzenia równowagi w oparciu o rejestrację i ocenę reakcji ruchowej całego ciała, w zależności od otrzymanych bodźców z zewnątrz. Pozwala ocenić zaburzenia równowagi i zawrotów głowy, które we wcześniejszych badaniach nie wykazały przyczyn dolegliwości. Badanie bardzo często wykorzystywane w otolaryngologii, neurologii i geriatrii, w wyniku którego diagnozowane są schorzenia u osób z uszkodzoną częścią narządu równowagi bądź chorych z ośrodkowymi zaburzeniami równowagi.