Diagnostyka głowy jest kluczowym elementem do poznania powodów zaburzeń równowagi i zawrotów głowy, a także choroby lokomocyjnej, rozpoznania schorzenia i podjęcia odpowiedniego leczenia. Oczywiście podstawą jest wywiad podmiotowy przeprowadzany przez lekarza – specjalistę, który pokieruje pacjenta na dalsze badania diagnostyczne z tym związane.

Jednym z takich badań jest  Videonystagmografia (VNG) czyli badanie polegające na badaniu błędnika poprzez obserwację ruchów gałek ocznych przy pomocy działającej na podczerwień, bardzo czułej kamery video umieszczanej w masce lub goglach i nakładanej na głowę pacjenta.  Na podstawie otrzymanych wyników badania można ocenić uszkodzenia części układu równowagi typu obwodowego lub ośrodkowego.

Innymi badaniami diagnostycznymi głowy, wykonywanymi przez naszych specjalistów są badania potencjałów słuchowych oraz wzrokowych jak również posturografia, którą można łączyć z rehabilitacją na platformie posturograficznej.

Posturografia

Badanie posturograficzne jest badaniem krótkotrwałym i bezbolesnym mającym na celu zdiagnozowanie przyczyn zaburzenia równowagi w oparciu o rejestrację i ocenę reakcji ruchowej całego ciała, w zależności od otrzymanych bodźców z zewnątrz. Pozwala ocenić zaburzenia równowagi i zawrotów głowy, które we wcześniejszych badaniach nie wykazały przyczyn dolegliwości. Badanie bardzo często wykorzystywane w otolaryngologii, neurologii i geriatrii, w wyniku którego diagnozowane są schorzenia u osób z uszkodzoną częścią narządu równowagi bądź chorych z ośrodkowymi zaburzeniami równowagi.

Posturografia z rehabilitacją na platformie

Posturografia z rehabilitacją na platformie to badanie mające zastosowanie w diagnozowaniu pacjentów z uszkodzoną częścią narządu równowagi i ośrodkowymi zaburzeniami równowagi. Polega na doborze odpowiednich ćwiczeń i ich wykonaniu na nieruchomej oraz dynamicznej podstawie posturografu, a jego celem jest dostosowanie odpowiedniej terapii rehabilitacyjnej do każdego pacjenta indywidualnie.

Potencjały słuchowe

Potencjały słuchowe są sygnałami elektrycznymi, które powstają na kolejnych piętrach drogi słuchowej, w odpowiedzi na bodziec dźwiękowy. Rejestrowane są na powierzchni czaszki, błony bębenkowej, w uchu środkowym lub na powierzchni pnia mózgu. Badanie to pozwala na ocenę oraz określenie uszkodzeń słuchu.

Potencjały wzrokowe

Badanie potencjałów wzrokowych stanowi zapis elektrycznej aktywności kory mózgowej po stymulacji oka bodźcem świetlnym. Bodźcem tym może być błysk światła lub pojawiająca się w polu widzenia czarno-biała szachownica o zmieniających się polach. Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych ma duże znaczenie przede wszystkim w diagnozowaniu stwardnienia rozsianego i niektórych retinopatii.

Próba tężyczkowa

Próba tężyczkowa to badanie elektromiograficzne mające na celu wykazać obecność nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej, a tym samym tężyczki, która może prowadzić m.in. do bólów i zawrotów głowy, bezsenności, zaburzenia koncentracji, stanów lękowych. Badanie polega na wykorzystaniu elektrody igłowej, którą umieszcza się w mięśniu pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Następnie na około 10 minut na ramię osoby badanej zakładana jest mankiet uciskowy, który ma za zadanie wstrzymać przepływ krwi. Po usunięciu opaski, specjalista obserwuje czy u pacjenta pojawiają się objawy tężyczki.

Rehabilitacja na platformie posturograficznej

Rehabilitacja to jeden z najskuteczniejszych sposobów leczenia zaburzeń równowagi. Jest efektem wcześniej przeprowadzonych badań posturograficznych, na postawie których została dobrana odpowiednia rehabilitacja. Główny element rehabilitacji na platformie posturograficznej  stanowią odpowiednio dobrane ćwiczenia, które mają na celu zapobiegać dalszym upadkom, ustabilizować ruch, a także usprawnić funkcje somatostatyczne i wzrokowe.

VNG (videonystagmografia) – kalorymetria

Badanie to polega na obustronnym pobudzeniu błędnika przy pomocy wprowadzenia zimnego i ciepłego powietrza do kanału usznego, co ma doprowadzić pacjenta do oczopląsu. Następnie aktywność, jak i długość oczopląsu obserwowane są przede wszystkim dzięki specjalnym goglom z wideokamerą. Test ten ma na celu ocenienie każdego błędnika oddzielnie.

VNG (videonystagmografia) – test statyczny i kalorymetria

Badanie VNG test statyczny polega na obserwacji za pomocą videokamery umieszczonej w goglach, oczopląsu samoistnego. Na podstawie tych danych można oceniać uszkodzenia części układu równowagi. Kalorymetria polega na obustronnym pobudzeniu błędnika za pomocą zimnego i ciepłego powietrza wprowadzanego do kanału usznego, a następnie obserwacji występującego oczopląsu za pomocą gogli z videokamerą. Test ocenia każdy błędnik oddzielnie

VNG (videonystagmografia) – test statyczny i testy obrotowe

Badanie to ocenia zamierzenie wywołany oczopląs, który dokonany jest przez zmianę położenia ciała pacjenta przez ruch obrotowy. Badanie składa się z kilku testów obrotowych i wahadłowych. Pozwala wychwycić dysfunkcję układu równowagi oraz diagnozować uszkodzenia obwodowe, ośrodkowe, bądź mieszane.

VNG (videonystagmografia) – test statyczny, kalorymetria i testy obrotowe

Badanie tego typu ocenia najistotniejsze parametry oczopląsu – objawu ściśle związanego z zawrotami głowy. VNG polega na obserwacji oczopląsu samoistnego przy użyciu wideokamery umieszczonej w goglach. Do badania wykorzystuje się zarówno stymulację zimnym i ciepłym powietrzem oraz zmianę położenia ciała. Na podstawie danych uzyskanych z badania można ocenić uszkodzenia układu równowagi typu ośrodkowego lub obwodowego.