Wnętrostwo to groźne zaburzenie w rozwoju narządów płciowych noworodków płci męskiej. Mówimy o nim wtedy, gdy jedno lub oba jądra nie zstąpiły w odpowiednim czasie do moszny.  Zazwyczaj problem ustępuje samoistnie do 1. roku życia. W innym wypadku prawdopodobnie niezbędna jest operacja chirurgiczna. Niewykonanie operacji niesie za sobą ryzyko wystąpienia w przyszłości skrętu jądra niezstąpionego.