Diagnostyka laboratoryjna ma na celu określeniu składu, parametrów biologicznych oraz fizykochemicznych krwi lub innych materiałów pobranych od pacjenta. Badania prowadzone są przy użyciu wielu specjalistycznych technik, między innymi mikroskopowych, biochemicznych, immunologicznych czy bakteriologicznych i mają na celu ustalenie rozpoznania lub monitorowanie leczenia. Diagnostyka laboratoryjna stanowi niemal zawsze wstęp do postawienia trafnej diagnozy.